хотел софия център цени

Как София става Столица?

Навярно повечето от Вас знаят, че в началото на април 1879 година във ВеликоТърново заседава Учредителното събрание и то определя София за административен център (столица) на освободеното Княжество България. За да се стигне до тук обаче, се минава по дълъг път.
След Освобождаването на българските територии от Османската власт, те попадат под юрисдикцията на Временно руско управление. Начело на тази временна администрация е руския княз Александър Дондуков-Корсаков. Седалището на Временното руско управление е в Пловдив, но впоследствие княз Дондуков го премества в София. Това е знак на държавника за бъдещото стратегическо местоположение на града. Иначе първият български общественик, който прелдага София да стане столица, е професор Марин Дринов. По този повод той пише на чешкия историк проф. Константин Иречек: „Наша София полека-лека се украшава и готви да стане столица.” На това бъдещият министър на просветата отговаря: “Столица не може да бъде друга освен Средец (т.е. София), в средата на българската земя. Нали това е Ваша стара идея!”
Интересен факт е че по това време градът значително отстъпва в развитието си на Пловдив и Русе. Населението му е малко над 11 000 жители, а урбанизацията сериозно изостава. София има само две училища, почти никакви административни сгради и едва 3 000 къщи. Градът обаче има добри съобщителни линии и е на възлово местоположение за изграждането на бъдещата железопътна мрежа на Княжеството. Не трябва да се пренебрегва и фактът, че София се намира близо до спорните земи на юг в Македония, където съдбата на българите не била решена.
Постепенно се спечелва и руската подкрепа за избора на София, което в онзи момент има своето значение. Така се стига до датата 3 април 1879 година, когато Учредителното събрание избира София за столица на България. След това започва бурното развитие на града и изграждането на съвременния му Европейски облик с помощта на едни от най-добрите архитекти.